کیج بین مهره ای پلاک دار گردنی

کیج بین مهره ای پلاک دار گردنی

پس از خارج کردن دیسک تخریب شده، کیج پلاک دار گردنی مابین مهره های مجاور دیسک تخریب شده جایگذاری می شود. این کیج برای حفظ ارتفاع دیسک در حالت طبیعی و تسریع در همجوشی مهره های مجاور مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری کیج در محل جایگذاری شده با اتصال پلاک – پیچ به سطح قدامی مهره های مجاور، برقرار می گردد.
• ساخته شده از پلیمر PEEK
• دارای محفظه داخلی گرافت استخوانی
• دارای دندانه های عرضی برای اتصال با لایه سطحی مهره های مجاور
• قابلیت تشخیص موقعیت کیج در عکسهای رادیوگرافی توسط پیچ ها و پلاک جایگذاری شده در بدنه مهره
• پیچ و پلاک از جنس آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
فهرست