مطالب علمی

مطالب علمی

همجوشی گردنی خلفی-Posterior cervical fusion (PCF)

         1- معرفی روش PCF فرایند جراحی در ناحیه پشت گردن انجام می شود. متصل کردن یا همجوشی (فیوژن) دو مهره آسیب دیده گردنی یا بیشتر. همجوشی مهره همچنین ارترودزیس…

آسیب های ستون فقرات

آسیب های ستون فقرات همیشه اتفاق نیست، گاهی یک پروسه است. در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود. مقدمه 1.1 انواع آسیب های ستون فقرات افزایش سن، عادات غلط زندگی،…
فهرست