میکروسکوپ دانش آموزی STM-1000

میکروسکوپ دانش آموزی STM-1000

میکروسکوپی دومنظوره برای بهره‌برداری دانش‌آموزان در سطوح مختلف تحصیلی است که راحتی کار با آن و قابلیت حمل آسان به همه مکان ها سبب شده ابزار بسیار مناسب برای کاوشگران عالم ریز، از رده‌های سنی مختلف باشد.

میکروسکوپی دومنظوره برای بهره‌برداری دانش‌آموزان در سطوح مختلف تحصیلی است که راحتی کار با آن و قابلیت حمل آسان به همه مکان ها سبب شده ابزار بسیار مناسب برای کاوشگران عالم ریز، از رده‌های سنی مختلف باشد.
– دماغه شیئی دایره ای روان با قدرت توقف بر روی هر لنز شیئی
– دارای هد تک چشم با امکان چرخش 360 درجه
– لوله چشمی با زاویه 45 درجه
– دو منبع نوری از بالا و پایین
– بدنه فلزی مقاوم
– دارای لام نمونه

فهرست