تازه ترین خبرها

بدین وسیله صنعت تجهیزات پزشکی صاایران با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت  شهید مدافع سلامت آقای علی برجیس را که ...
مصاحبه مدیر صنعت تجهیزات پزشکی صاایران با روزنامه دنیای اقتصاد: مدیر صنعت تجهیزات پزشکی صاایران خبر داد تولید نخستین دستگاه الکتروشوک دستی کشور با دو قابلیت ندا علیزاده : حوزه تولیدات ...

مطالب علمی

چکیده بیماری‌های قلبی و عروقی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت بشر در روزگار کنونی هستند. بر همین اساس پایش سلامت قلبی و عروقی ...
1. معرفی روش TLIF فیوژن بین مهره ای از طریق جایگذاری فاصله انداز همراه با مواد پیوند (کیج TLIF) انجام می شود. جایگذاری TLIF معمولا به ...