تازه ترین خبرها

در راستای ارتقا همکاری صنعت تجهیزات پزشکی صاایران با صنایع دفاعی و به مناسبت روز صنعت دفاعی و به درخواست ریاست محترم بیمارستان چمران تهران جناب ...
در اولین روز از مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی اصفهان که به همت مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی در تاریخ 26 مردادماه در دانشگاه علوم پزشکی ...

تازه ترین خبرها

در راستای ارتقا همکاری صنعت تجهیزات پزشکی صاایران با صنایع دفاعی و به مناسبت روز صنعت دفاعی و به درخواست ریاست محترم بیمارستان چمران تهران جناب ...
در اولین روز از مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی اصفهان که به همت مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی در تاریخ 26 مردادماه در دانشگاه علوم پزشکی ...