اخبار

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی ،دندان پزشکی ، شیمیایی و صنایع وابسته اصفهان

حضور صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی ،دندان پزشکی ، شیمیایی و صنایع وابسته مورخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین…
کارگاه آموزشی الکتروشوک دستی و اتوماتیک

کارگاه آموزشی الکتروشوک دستی و اتوماتیک(AED)، مانیتورینگ علائم حیاتی، ساکشن های و چراغ سیالتیک در شرکت بازرگانی بین اللملی تامین اجتماعی

کارگاه آموزشی الکتروشوک دستی و اتوماتیک(AED)،مانیتورینگ علائم حیاتی ،ساکشن های و چراغ سیالتیک در شرکت بازرگانی بین اللملی تامین اجتماعی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تامین اجتماعی صنعت تجهیزات…

هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی، تجهیزات کلینیک بیمارستانی و صنایع وابسته مشهد (MED EXPO)

حضور صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ، دندان پزشکی ، آزمایشگاهی ،تجهیزات کلینیک بیمارستانی و صنایع وابسته مشهد (MED EXPO) صنعت تجهیزات پزشکی صاایران

کارگاه آموزشی آشنایی با عملکرد الکتروشوک قلبی و مانیتورینگ علایم حیاتی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با عملکرد الکتروشوک قلبی و مانیتورینگ علایم حیاتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صنعت تجهیزات پزشکی…

ایران مد 2023

حضور صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران مد 2023 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی ایران مد 2023 صنعت…
فهرست