تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه قلب تپنده ی هر مجموعه ی پویاست. بدون در اختیار داشتن واحد طراحی به روز و کارآمد نمی توان در مسابقه ی فن آوری مقامی کسب کرد.
صنعت تجهیزات پزشکی صاایران با جمع آوری بهترین مهندسان کشور در زمینه های مختلف مهندسی پزشکی، الکترونیک، مکانیک و نرم افزار به توانی منحصر به فرد در زمینه طراحی و تولید تجهیزات جدید پزشکی دست یافته است.
ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بزرگ کشور همواره دنبال شده و مطالعه و تحقیق پیرامون پیشرفتها و نو آوریهای صنعت پزشکی در دنیا هیچگاه فراموش نشده است.

همکاری با ما

دانش و فناوری

فهرست