پیچ یونیورسال (Universal)

پیچ یونیورسال ترکیب پیچ پلی اکسیال و مونواکسیال در یک پیچ می باشد. این پیچ در ابتدا به صورت پلی اکسیال در مهره جایگذاری می شود و پس از قرار دادن راد بر روی پیچ های جایگذاری شده، موقعیت سرپیچ به بدنه پیچ ثابت می شود و پیچ تبدیل به پیچ مونواکسیال می شود و پس از آن موقعیت راد به پیچ با استحکام بالایی به حالت ایستایی در می آید.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• دارای مهره سرپیچ دومرحله ای
• دارای واشر قفل کننده سرپیچ به بدنه پیچ
• مناسب برای درمان انحرافات ستون فقرات
• دارای آزادی جایگذاری پیچ پلی اکسیال و استحکام ایستایی پیچ مونواکسیال در ثابت سازی ستون فقرات در حالت آناتومیک
فهرست