محصولات صنعت تجهیزات پزشکی صاایران

+Cardioset ARAD P10

Cardioset ARAD P10

Cardioset Sina5

Cardioset FX7

Cardioset LX110

سانترال Live W110

سانترال مبتنی بر وب

Cardiopack T110

Cardiopack T220

Sadra A15

سامانه مانیتورینگ آمبولانسی

Relive DM5

دستگاه EEG مدل neuroset 24

دستگاه EEG مدل Neuroset E110

(BIS Monitoring (IOA Vision

Suction C25

Suction C55

Suction MC10

Luminous LED5

سیستم پیچ ـ راد گردنی

کیج بین مهره ای گردنی

جایگزین مهره ای گردنی

پیچ و راد گردنی

هوک گردنی

کراس لینک گردنی

پلاک اسیپیتال

دومینو گردنی ـ سینه ای

کیج بین مهره ای گردنی ـ پین دار

کیج بین مهره ای پلاک دار گردنی

کیج بین مهره ای تیغه دار گردنی

سیستم پیچ راد کمری سینه ای

کیج بین مهره ای کمری PLIF

جایگزین مهره ای کمری

کراس لینک کمری سینه ای

پیچ و راد کمری ـ سینه ای

راد داینامیک

پیچ یونیورسال (Universal)

هوک کمری ـ سینه ای

دومینو فیکساسیون کمری ـ سینه ای

BMS System

Smart Electronic Systems

Communication Systems

میکروسکوپ استریو مدل ZSM-1001

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM-180N

میکروسکوپ متالوژی مدل IMM-420

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM-380

میکروسکوپ اینورت متالوگرافی IMM – 480

میکروسکوپ دانش آموزی STM-1000

Relive AED5

فهرست