Communication Systems

سامانه های هوشمند ارتباطی بیمارستان:
با توجه به برشمردن سامانه‌های مختلف الکترونیکی در بیمارستان‌های هوشمند باید گفت بستر انتقال اطلاعات در بیمارستانهای هوشمند سامانه‌های ارتباطی می‌باشند و بدون وجود سامانه‌های ارتباطی مناسب و کارا در بیمارستانها، هیچ یک از سامانه‌های مختلف نمی توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. سامانه‌های ارتباطی مختلفی در بیمارستانهای هوشمند امروزی ایفای نقش می‌نمایند که مهم ترین انها عبارتند از:
1-سیستم شبکه کامپیوتری (LAN/WAN & WLAN)
2-سیستم تلفن مرکزی
3-سیستم‌های ارتباطی بی سیم
4-سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان

سیستم شبکه کامپیوتری:
شبکه‌های کامپیوتری در بیمارستانهای هوشمند به عنوان یکی از مهم ترین سیستمهای مورد نیاز، مورد توجه قرار می‌گیرند. وظیفه اصلی این سیتمها ارتباط کلیه سیستمهای الکترونیکی به یکدیگر و همچنین نقل و انتقال مورد نیاز سامانه‌های مختلف می‌باشد. در طراحی شبکه‌های کامپیوتری در بیمارستانها باید ابتدا پهنای باند مورد نیاز برای هر یک از سیستمهای الکترونیکی و یا تجهیزات پزشکی محاسبه شود و بر اساس آن طراحی و انتخاب سوئیچ‌های لایه ACCESS، DISTRIBUTION و یا سوئیچ‌های لایه CORE صورت پذیرد.
علاوه بر این شبکه‌های بی سیم مبتنی بر WIFI در بیمارستانهای هوشمند امروزه دارای کاربردهای بسیاری می‌باشد. که باید ملاحظات لازم در طراحی یک شبکه بی سیم مطلوب نیز انجام پذیرد. همچنین ارتباط مرکز داده بیمارستان با سایر مراکز درمانی و یا مدیریتی خارج بیمارستان بر روی شبکه WAN به منظور انتقال سوابق بیماران و یا استفاده در سیستمهای نوبت دهی و … باید مد نظر قرار گیرد.
سیستمهای تلفن مرکزی:
در بیمارستانهای هوشمند با توجه به وجود شبکه‌های کامپیوتری با قابلیت اطمینان زیاد سعی می‌شود به منظور صرفه جویی در هزینه ها تا جای امکان از این بستر به منظور انتقال دیتا استفاده شود به همین خاطر استفاده از سیتسمهای تلفن IP BASE در بیمارستانهای هوشمند امروزی متداول است علاوه بر این امکان برقراری ارتباطات اینترنتی صوت و تصویری با خارج از بیمارستان با توجه به دسترسی بیماران به اینترنت پر سرعت امکان پذیر است. علاوه امکان بر قراری ارتباطات صوت دو طرفه و همچنین پیامهای متنی به صورت بی سیم بین پرستاران و پزشکان بر روی بستر VOIP امکان پذیر شده است.
سیستمهای مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS):
سیستمهای HIS به عنوان یکی از مهم ترین سامانه‌های مورد استفاده در پیاده سازی بیمارستان هوشمند تلقی می‌شود. کلیه اطلاعات سامانه‌های مختلف بر اساس ارتباط با سوابق بیمار در این سیستم ذخیره شده و در مواقع مورد نیاز بازیابی می‌گردد. یک سیستم HIS با عملکرد مطلوب در حوزه عملکردی کلیه بخشها و اجزا سازمان و علاوه بر آن در کلیه روند ها و سرویس‌های عملیاتی مورد نیاز در بیمارستان تاثیر گذار می‌باشد
اجزاء اصلی در یک بیمارستان عبارتند از:
1-سیستم اطلاعات پذیرش
2-سیستم اطلاعات بیماران سرپایی
3-سیتم اطلاعات بخشهای بیمارستانی
4- سیستم اطلاعات داروخانه
5- سیستم اطلاعات آزمایشگاه
6- سیستم اطلاعات رادیولوژی
7- سیستم اطلاعات اتاق عمل
8- سیستم اطلاعات مدارک پزشکی
9- سیستم اطلاعات ترخیص بیمار
10- سیستم اطلاعات حسابداری
11- سیستم اطلاعات تغذیه
سرویس‌های مورد استفاده در HIS بیمارستانهای هوشمند عبارتند از:
1-پرونده الکترونیکی پزشکی
2-پرونده الکترونیکی پرستاری
3-سیستم اطلاعات پرسنلی
4-سیستم‌های کمک در تصمیم گیری
5-سرویس‌های واژه شناسی
6-سرویس‌های امنیتی
7-سرویس‌های ارتباطی
8-سرویس‌های دورا پزشکی
9-سیستم مدیریت منابع
با توجه به لیست اجزاء ساختمان و همچنین سرویس‌های مورد نیاز در هر بیمارستان ارتباط این سامانه با کلیه سامانه‌های الکترونیکی ذکر شده قبلی کاملا مشخص و واضح می‌باشد.

فهرست