کیج بین مهره ای کمری PLIF

پس از خارج کردن دیسک تخریب شده، کیج PLIF مابین مهره های مجاور دیسک تخریب شده جایگذاری می شود. این کیج برای حفظ ارتفاع دیسک در حالت طبیعی و تسریع در همجوشی مهره های مجاور مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری کیج در محل جایگذاری شده توسط سیستم پیچ و راد، برقرار می شود.
• ساخته شده از پلیمر PEEK
• دارای محفظه داخلی گرافت استخوانی
• دارای دندانه های عرضی برای اتصال با لایه سطحی مهره های مجاور
• قابلیت تشخیص موقعیت کیج در عکسهای رادیوگرافی توسط پین های جایگذاری شده در کیج
• پین ها از جنس آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• جایگذاری با روش جراحی خلفی
• تنوع در سایز
• گوشه های گرد شده در وجه قدامی، برای سهولت در جایگذاری
فهرست