Cardiopack T110

تله‌متری یا اندازه‌گیری از راه دور، در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. ایده ی مانیتورهای قلب همراه بیمار با ارتباط بی‌سیم با سیستم سانترال مورد استقبال جامعه پزشکی قرارگرفته است. از این دستگاه در بخش مراقبت های ویژه Post CCU و اورژانس استفاده می شود.

این سیستم طراحی‌شده دارای دو کانال تقویت‌کننده ECG و SpO2 و قابل‌حمل توسط بیمار می‌باشد و امکان حرکت بیمار را در داخل محدوده بیمارستان فراهم می‌کند.
دستگاه تله متری در ارتباط با سیستم سانترال، مانیتورینگ پیوسته وضعیت بیماران در بخش‌های مختلف بیمارستان را فراهم می‌کند.

پارامترهای قابل‌نمایش:
(ECG Graph(I,II,III
Heart Rate
Electrode Fail Mark
Battery Condition
Nurse Call
Pleth + Spo2% + PR

فهرست