ویدیوهای تهیه شده توسط صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در اختیار شما می‌باشد، شما می‌توانید روی هر ویدیو کلیک کنید و ویدیوها را تماشا کنید. ویدیوها با موضوعیت قلب وعروق، تجهیزات اتاق عمل، هوشمند سازی بیمارستان، مغز اعصاب،تجهیزات آزمایشگاهی و ایمپلتها می‌باشد.تجهیزات پزشکی صا ایران در خدمت مردم ایران.
ویدیو ایمپلنت
مصاحبه ریاست بیمارستان میلاد ارومیه جناب دکتر جمشیدی
ویدیو تجهیز آمبولانس
 افتتاح بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه با همکاری صاایران
فهرست