سامانه مانیتورینگ آمبولانسی

اطلاع از وضعیت بیمار از زمان سوار شدن در آمبولانس تا رسیدن به مرکز درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این سامانه، با بهره گیری از دستگاه های مانیتورینگ پیشرفته صاایران، این امکان فراهم شده است تا پزشک مستقر در اورژانس لحظه به لحظه پارامترهای حیاتی بیمار را تحت کنترل داشته باشد و علاوه بر تجویز دارو و دستورات متناسب با وضعیت بیمار، مرکر درمانی مقصد را از شرایط موجود آگاه نماید.

shadow