+Cardioset ARAD P10

مانیتور علائم حیاتی +Cardioset ARAD P10 با بهره گیری از مادربرد جدید صاایران ،روتاری کاربردی و کلیدهای میانبر، نمایش پیوسته ای از علائم حیاتی را مهیا می کند که باعث تسهیل در اتخاذ تصمیمات پزشکی می شود.
این دستگاه مناسب رده های سنی متفاوت بزرگسالان،خردسالان و نوزادان وهمچنین بخش های متفاوت بیمارستانی مثل اتاق عمل،ICU,CCU,NICU و بخش اورژانس می باشد.

shadow