میکروسکوپ دانش آموزی STM-1000

میکروسکوپی دومنظوره برای بهره‌برداری دانش‌آموزان در سطوح مختلف تحصیلی است که راحتی کار با آن و قابلیت حمل آسان به همه مکان ها سبب شده ابزار بسیار مناسب برای کاوشگران عالم ریز، از رده‌های سنی مختلف باشد.

shadow