میکروسکوپ اینورت متالوگرافی IMM - 480

دستگاه پیرو سیستم نوری UIS(Universal Infinity System)به روز که می تواند تصاویر پلاریزه و زمینه روشن با کیفیت ایجاد کند. جهت مشاهده سطوح متالوگرافی و کانی شناسی به کار گرفته می شود. دارای طراحی ارگونومیک ایده آل که فضای کار راحت و گسترده را فراهم می آورد. قابلیت اتصال دوربین (به عنوان چشم سوم) از طریق خروجی سیستم تصویر برداری در کنار بدنه دستگاه، که آن نیز شرایط کاری آسان تر و دقیق را مهیا می سازد.

shadow