میکروسکوپ استریو مدل ZSM-1001

استریو میکروسکوپ معمولا برای بزرگنمایی کم از یک نمونه جامد مورد استفاده قرار می گیرد.

shadow