menu_book

برگزاری کارگاه های آموزشی در استان یزد

برگزاری کارگاههای  آموزشی آشنایی با مانیتور علائم حیاتی ، روش های نگهداری و عیب یابی  ، تله مدیسین و سامانه های هوشمند بیمارستانی با حضور مسئولین اورژانس و مسئولین تجهیزات پزشکی ،اتاق عمل ،ICU ،CCU در استان یزد

فهرست