menu_book

افزایش 57 درصدی بودجه سال 1400 حوزه سلامت

به گزارش وبدا، سیدکامل تقوی نژاد، در نشست خبری که به مناسبت ایام الله دهه فجر و تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه توسعه زیرساخت های نظام سلامت، برگزار شد، اظهار کرد: در کنار مدیریت بهینه مبارزه با کووید 19، اقدامات وزارت بهداشت در زمینه توسعه زیرساخت ها متوقف نشد و بلکه رشد قابل توجهی داشت و کارهایی انجام شد که بخش عمده ای از تلاش های موفق نظام سلامت مرهون ایجاد این زیرساخت ها خواهد بود.
وی افزود: ما تا سال ۹۲ حدود ۹۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور داشتیم که از سال ۹۲ تا ۹۸، حدود ۲۸هزار تخت به مجموعه تخت های بیمارستانی کشور اضافه شد. در سال ۹۹ نیز حدود ۳۵۶۲ تخت بیمارستانی اضافه شد و به این ترتیب، در مجموع در بخش دولتی ۳۰ درصد از ظرفیت فیزیکی تخت های بیمارستانی مربوط به دولت های تدبیر و امید است.
15هزار تخت بیمارستانی در دست احداث
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین، حدود 15 هزار تخت بیمارستانی در دست احداث داریم که در صورتی که اعتبارات کافی اختصاص یابد، مجموع تخت های بیمارستانی این دولت به 46 هزار تخت بیمارستانی خواهد رسید. همچنین، مجموعا پنج هزار میلیارد اعتباراتی بوده که در این زمینه اختصاص یافته است.
نسبت تخت بیمارستانی به ازای هزار نفر، به ۲.۳ رسیده است
وی ادامه داد: ۷۴۶۰ پروژه بهداشتی به بهره برداری رسیده است. به دنبال اقدامات انجام شده، نسبت تخت بیمارستانی از ۱.۶ نسبت به هر هزار نفر به ۲.۳ صدم رسیده است که رشد قابل توجهی است.
۲۵ درصد تخت های آی سی یوی کشور در سال 99 احداث شده است
تقوی نژاد در ادامه افزود: اقدام مهمی که در سال ۹۹ انجام شده، بحث توسعه تخت های ویژه است، در این راستا، شاهدیم که قبل از سال ۹۲ مجموعا ۴ هزار و ۹۶ تخت ویژه داشتیم که تا سال ۹۸ مجموعا ۲۱۵۸ تخت دیگر اضافه شده است که قابل توجه است. در سال ۹۹ نیز ۲۱۶۱ تخت اضافه کردیم و ۱۴۲۴ تخت نیز در دست احداث داریم. بنابراین، در مدت اخیر یعنی در سال ۱۳۹۹، معادل ۲۵ درصد تخت های آی سی یو کشور را احداث کردیم.
توسعه ظرفیت اکسیژن سازها 
وی درخصوص اقدامات انجام شده برای توسعه ظرفیت اکسیژن سازها نیز بیان کرد: موضوع قابل توجه در مدیریت کووید 19 بحث اکسیژن سازهاست. می دانید که یکی از فاکتورهای اساسی در بهبود بیماران، ظرفیت هایی است که در زمینه اکسیژن ایجاد کردیم. افزایشی که در ظرفیت اکسیژن ساز از سال ۹۲ تا ۹۸ ایجاد شده ۱.۴ برابر و در سال جاری، ۳۳۰ درصد رشد کرده است. مجموعا از ظرفیتی که در کشور به وجود آمده است، حدود ۹۲هزار لیتر در دقیقه در سال ۹۹ ایجاد کردیم. بنابراین اگر در سال ۹۲ ما همزمان ۲۰هزار بیمار را می توانستیم اکسیژن برسانیم، در آذر امسال این رقم به ۶۵ هزار بیمار افزایش یافته است که رشد بسیار قابل توجهی در این زمینه است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت همچنین گفت: در سال جاری موضوعی که در برنامه قرار داشت بحث ترمیم حقوق همکاران و بهبود وضعیت رفاهی آنها بود که در این زمینه تلاش هایی در دستور کار است و مجموع حقوق و مزایای همکاران نسبت به ۹۷ بالغ بر ۱۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین، بحث دیگر ایجاد عدالت در بین گروه های مختلف همکاران است که همپای رشد حقوق و مزایای همکاران رسمی و پیمانی تلاش کردیم حقوق و مزایای همکاران ضریب کا و شرکتی نیز افزایش یابد. اکنون میزان حقوق همکاران غیررسمی ما بین ۷۰ تا ۸۰ درصد همکاران رسمی است.
اخذ مجوز استخدامی ۵۲ هزار نیرو در سال های 98 و 99 
وی ادامه داد: از مباحث دیگر افزایش تعداد همکاران وزارت بهداشت و تقویت نظام شبکه و نظام بیمارستانی و استخدام همکاران در بخش درمان و خصوصا پرستاری است. به طوریکه طی دو سال ۹۸ و ۹۹ موفق شدیم ۵۲ هزار مجوز استخدامی را دریافت کنیم. این درحالیست که مجموعه استخدامی های وزارت بهداشت از سال ۹۲ تا ۹۶ سالی هفت هزار نفر اضافه شده است، اما در دو سال گذشته به طور متوسط سالی ۲۶ هزار نفر اضافه شده اند و از این تعداد نزدیک ۲۰هزار نفر به کار اشتغال یافتند.
تقوی نژاد با اشاره به آزمون استخدامی وزارت بهداشت که در تاریخ ۲۴ بهمن سال جاری برگزار خواهد شد، گفت: در این آزمون نیز شرکت کنندگان برای ۳۹ هزار پست رقابت خواهند کرد. بنابراین، از هر پنج نفر داوطلب یک نفر در صورت کسب حد نصاب نمره به کارگیری می شود. حدود ۱۵هزار نفر از استخدامی های جدید، پرستاران هستند که در این زمینه ۷۳هزار داوطلب وجود دارد. دو هزار نفر نیز در مشاغل دیگر درمانی اعم از پزشک متخصص  و عمومی و غیره هستند که ۴۸۰۰ نفر در این زمینه داوطلب هستند. در حوزه بهداشت هم ۵۶۰۰ نفر به کارگیری خواهند شد که ۳۳هزار نفر در این حوزه رقابت می کنند و برای فوریت های پزشکی نیز ۵۲۰۰ نفر به کارگیری خواهند شد. برای مجموعه پست های بهداشتی درمانی در حوزه بهداشت نیز حدود ۸ هزار نفر به کارگیری خواهند شد که ۵۱ هزار نفر رقابت خواهند کرد. در کل از مجموع استخدام های سال گذشته و سال جاری ۲۱ هزار نفر پرستار خواهند بود.
کل ظرفیت نصب شده اکسیژن ساز در کشور به ۳۲۶ هزار لیتر بر دقیقه رسیده است
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اکسیژن سازها، عنوان کرد: میزان کل ظرفیت اکسیژن سازهای ما قبل از سال ۱۳۹۲ حدود ۹۸ هزار لیتر بر دقیقه بود و ظرفیتی که طی سال‌ های ۹۲ تا ۹۸ ایجاد شد ۱۳۶ هزار لیتر در دقیقه است و در دوران کرونا از ابتدای سال جاری تا آذر ماه ۹۲ هزار لیتر بر دقیقه اضافه شده است؛ یعنی در شرایطی که از فاکتورهای اساسی در بهبود بیماران کرونا ظرفیت اکسیژن ساز است. همچنین، ۶ هزار لیتر بر دقیقه امکان افزایش وجود دارد که اضافه خواهد شد. مجموع کل ظرفیت نصب شده اکسیژن ساز در کشور به ۳۲۶ هزار لیتر بر دقیقه رسیده است.
نسبت پرستار به تخت به 1.1 افزایش می یابد/ در گروه پرستاری از هر پنج نفر، یک نفر استخدام می ‌شود
وی در خصوص استخدام‌ های وزارت بهداشت نیز بیان کرد: نسبت پرستار به تخت در سال ۹۲ حدود ۰.۹ بوده و با استخدام‌ هایی که انجام می ‌شود، به ۱.۱ افزایش پیدا می ‌کند. مجموع استخدام ‌هایی که از ابتدای ۱۳۹۲ تاکنون مجوز دریافت کردیم چه شاغلین و چه کسانی که همین هفته آزمون دارند، ۸۵ هزار و ۴۲۲ نفر است که مجموعا طی سال ۹۲ تا ۹۷ حدودا ۴۰ درصد آنها به کار گرفته شدند و ۶۰ درصد آنها طی این دوسال گذشته مجوز استخدامی آنها دریافت شده است. داوطلبینی که در ۲۴ بهمن ماه آزمون دارند دقت کنند که آینده نظام سلامت به دستشان خواهد بود و حدود ۴۰ هزار نفر قرار است آزمون دهند. در ضمن اگر مشاغل مربوط به دوره ‌های مهندسی را درنظر بگیریم، از هر ۴۰ نفر گروه مهندسی یک نفر به کارگیری خواهد شد و در رشته‌ های حسابداری از هر ۳۰ نفر یک نفر، اما در گروه پرستاری از هر پنج نفر، یک نفر استخدام می ‌شود.
تقوی نژاد ادامه داد: امیدواری ما این است که از کسانی که در این آزمون شرکت می کنند عمده همکاران ما که به صورت شرکتی فعال هستند، به کار گرفته شوند. با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا کسانی که در ایام کرونا همکاری کردند، به ازای هر ماه خدمت، دو امتیاز برایشان اضافه می ‌شود.
جزییات پرونده های شهدای مدافع سلامت
وی درخصوص شهدای مدافع سلامت در دوره کرونا، تصریح کرد: تاکنون ۲۵۲ پرونده برای جان باختگان نظام سلامت در مبارزه با کرونا تشکیل شده است که حدود  ۱۴۵ پرونده کامل شده و به تایید ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده است. در کمیته کرونا وزیر بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان اداری و استخدامی و رییس بنیاد شهید در کمیته مربوطه حضور دارند. بر اساس آیین نامه و بند ز ، پرستاران، پزشکان و بهیاران که فوت شدند توسط این کمیته تعیین مصداق می ‌شوند، اما با توجه به درخواست مکرر عزیزان در تبصره بند ز قید شده علاوه بر این سه شغل، چنانچه مشاغل دیگری وجود داشته باشد و کمیته شهرستانی و استانی این افراد را مصداق شهید خدمت تلقی کند، این موارد هم اضافه خواهند شد. بیشترین افرادی که تاکنون به عنوان شهدای خدمت نام می ‌بریم کسانی هستند که مطابق تبصره انتخاب شده ‌اند و بیشترین مورد شهدای خدمت پزشکان عمومی و متخصص بوده ‌اند. رتبه دوم شهدای خدمت مربوط به مشاغل عمومی و سپس پرستاران در رتبه سوم قرار دارند.
وی در ادامه این نشست مجازی، درخصوص میزان پرداختی مطالبات کادر درمان، اظهار کرد: در ابتدای سال ۹۸ مطالبات کادر درمان به طور متوسط ۱۶ ماه بود، در برخی شهرستان‌ ها مشاهده کردیم که همکاران ما ۲۴ ماه مطالبات را دریافت نکرده بودند. با پیگیری ‌های انجام شده و همکاری سازمان برنامه و بودجه در اکثر دانشگاه‌ ها اکنون مطالبات پرداخت شده و به طور متوسط میزان مطالبات به چهار ماه رسیده است و بسیاری از دانشگاه‌ ها هم مطالباتشان را به روز کرده ‌اند. بیش از ۱۵ ماه از سازمان تامین اجتماعی طلب داشتیم که صورت وضعیت مربوط به ماه‌ های آبان و در برخی دانشگاه‌ ها در آذر نیز پرداخت شده است. تامین اجتماعی و سازمان‌های دیگر بیمه‌ گر توانستند هم پای سایر بخش‌ ها نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در خصوص بحث پاداش‌ های پرسنل نظام سلامت، گفت: در حال حاضر درآمد اختصاصی دانشگاه ‌ها کاهش یافته است و عمده پرداخت‌ ها از محل درآمد اختصاصی دانشگاه است. ما ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران دریافتی همکاران به عنوان پاداش ایام کرونا به همکارانمان پرداخت کردیم و تاکنون علاوه بر این رقم نزدیک ۹ میلیارد تومان اعتباراتی است که برای پرداخت مطالبات عزیزان در اختیار دانشگاه‌ ها قرار گرفته است. تفکیک اضافه کار و کارانه اقدام مهمی بود که اضافه کار به موقع و کارانه با فاصله خدمتی حدود ۳ ماهه پرداخت می‌ شود.
افزایش ۵۷ درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ حوزه سلامت 
وی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ حوزه سلامت در مجموع ۵۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و ۱۵ درصد از اعتبارات عمومی دولت به بخش سلامت تخصیص داده شده است.
وی افزود: بیشترین رشد در بودجه مربوط به دانشگاه‌ های علوم پزشکی بود که حدود ۷۳ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است. در سال ۹۹ دانشگاه ‌ها در مجموع ۶۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان  بودجه داشتند که در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش می ‌یابد. همچنین، کل بودجه حوزه سلامت که به ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می رسد، حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد آن از محل درآمدهای عمومی و ۴۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی و 5 هزار میلیارد تومان هم از محل تملک دارایی های عمرانی و سرمایه ای است.
وی ادامه داد: از مجموع رشد ۵۷ درصدی، در بحث درآمدهای عمومی این رشد ۱۲۸ درصد است که بیشترین رشد اعتبارات ما در سال ۱۴۰۰ متوجه اعتبارات دولتی خواهد شد که از 38 هزار و 100 میلیارد تومان به ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و کلیات لایحه که در صحن علنی رد شده بود و طبیعتا باید شاهد تلاش‌ های کمیسیون تلفیق باشیم و ببینیم این اعداد به چه وضعی خواهد رسید. ارقام اعلامی مربوط به لایحه بودجه بود.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت افزود: در بحش طرح تحول هم حدود  ۵۲۰۰ میلیارد تومان داریم که رشد آنچنانی برای سال ۱۴۰۰ ندارد. به علاوه آنکه در ارتباط با ارزش افزوده هم حدود یک درصد رشد داریم و به  ۷۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. اعتبارات طرح تحول و ارزش افزوده تاکنون تخصیص آنچنانی نداشته است. در بخش طرح تحول ۴۰ میلیارد و از محل اعتبارات ارزش افزوده ۱۴۰۰ میلیارد تخصیص داشته‌ ایم  و به این مقوله باید توجه بیشتری شود.
تقوی‌ نژاد ادامه داد: برای اولین بار مقوله‌ ای تحت عنوان سهام کرونا شاخصی تعریف شد و از مردم خواسته بودیم کسانی که علاقه مند هستند در بورس و فرابورس سهامی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم همکاری کنند. برخی سهام خریدند و هبه کردند و برخی سهام خریدند و منافع حاصل از آن را هبه کردند. ۷۵۰۰ میلیارد تومان مجموع هبه ‌ای است که در این زمینه صورت گرفته است. ستادی تشکیل شد که از نخبگان نظام سلامت و بازار سرمایه بود و تصمیم گیری شد که این اعتبارات در ایام طرح شهید سلیمانی برای افراد نیازمند در روستا و حاشیه شهر ماسک تهیه کنیم. بنابراین، ۸ میلیون و ۵۶۰ هزار ماسک خریداری شد و در اختیار مردم نیازمند قرار گرفت.
وی افزود: نیروهایی که در تاریخ ۲۴ بهمن ماه آزمون می ‌دهند به سرعت جذب خواهند شد و فرایند گزینش آنها طی ۸۹ روز صورت خواهد گرفت‌ تا وقفه در به کارگیری همکاران نباشد. در اولین ماه های سال بعد عمده این افراد به نظام سلامت خواهند پیوست.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به سوالی درخصوص بودجه ۱۴۰۰ بخش سلامت، گفت: عمده اعتبارات پیش ‌بینی شده در لایحه بودجه مربوط به حقوق و مزایای همکاران ما در قالب بند “و” است و هر اتفاقی برای بودجه بیفتد، قطعا حقوق همکاران بخش دولتی با وقفه مواجه نمی ‌شود. ممکن است افزایش‌ های قانون بودجه و قانون مالیات دچار وقفه شود، اما اصل حقوق همکاران ما دچار آسیب نمی‌ شود و پرداخت می ‌شود و از این بابت نگرانی وجود ندارد. بخش مربوط به ارزش افزوده و طرح تحول سلامت نیز اعتبار آنها نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا نکرده و تخصیص آن در پایان سه ماهه اول اعلام می‌ شود و نگرانی نخواهیم داشت.
وی افزود: نگرانی ممکن است در مورد اعتبارات عمرانی باشد. ما حدود ۸۷ بیمارستان و تعدادی پروژه دیگر داریم که باید سریع‌ تر به بهره برداری برسند و به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که سعی می کنیم بخشی از آن را از محل فروش دارایی ‌ها در هیئت امنا و سهام پالایشگاه اصفهان به دست آوریم.
وی درخصوص شرکت‌ های وابسته به وزارت بهداشت، اظهار کرد: ما چند اصل داریم؛ شفافیت، فساد ستیزی و کارایی در اولویت است. باید انضباط مالی درنظر گیریم. تلاش می ‌کنیم از منافع حاصل از آنها برای دانشگاه‌ ها استفاده کنیم. حدود ۷۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مورد نیاز برای تجهیزات مراکز جدید نیاز است که نصف آن از محل سود ناشی از سرمایه گذاری این شرکت ‌ها و فروش بخشی از سهام به دست خواهد آمد.
تقوی نژاد درخصوص استخدام پرستاران و نیروهای بهداشتی بیان کرد: در بین ۵۲ هزار نفری که مجوز استخدام دریافت شده، حدود ۲۱ هزار نفر پرستار هستند که طی مراحل مختلف چه در گذشته و چه حال حاضر به کار گرفته می ‌شوند. با توجه به قول وزیر بهداشت، ۴۰ درصد از استخدامی از بخش پرستاری است. در حوزه بهداشت نیز آن ۵۷۰۰ نفر فقط مربوط به بخش بهداشتی است و از حدود ۳۹ هزار نفری که در این هفته آزمون می ‌دهند، نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش بهداشت به کار گرفته می ‌شوند.
وی درخصوص پرداخت فوق العاده ویژه به نیروهای شرکتی بیان کرد: در مورد فوق العاده ویژه همکاران شرکتی نیز معمولا این همکاران تابع قانون کار هستند. اگر مقایسه ‌ای بین پرداختی به همکاران ما و سایر دستگاه‌ها انجام شود، مشاهده می کنید که افزایش‌ های خاصی برای همکاران ما در نظر گرفته شده است. عدد ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان نیز به تازگی اعلام شده که این موارد خارج از قواعد نظام کار است و از اختیارات هیات امنا استفاده کردیم و این اقدام نیز حتما تاکنون انجام شده است.
وی همچنین درخصوص حقوق رزیدنت‌ ها بیان کرد: در مورد رزیدنت ‌ها نیز بررسی شد و دیدیم که حقوق این همکاران ما در دوره تخصص و فوق تخصص  بسیار کم است. بنابراین تصمیم گرفته شد از محل اعتبارات طرح تحول سلامت در اولین تخصیص نسبت به بیمه این همکاران اقدام شود و این موضوع در دستور کار است.
تقوی نژاد در خصوص هزینه انجام شده برای واکسن کرونا نیز تاکید کرد: برای واکسیناسیون در دو مرحله اقدام شده است. یک مرحله درباره اعتبار کوواکس بود که حدود ۲۲۵ میلیارد تومان صورت حساب صادر و پرداخت شده است. اعتبارات برای واردات واکسن از روسیه نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار هیات امنای ارزی قرار گرفته و تاکنون حدود ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای واکسن داده شده است. البته با سازمان برنامه و بودجه تفاهم شده که از محل اعتبارات یک میلیارد یورو که تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون یورو آن اختصاص یافته و ۳۰۰ میلیون مطالبه داریم، بقیه اعتبارات مورد نیاز واکسن نیز تامین شود. بنابراین، هیچ نگرانی در مورد ارز و ریال مورد نیاز واکسن کرونا وجود ندارد.
وی درخصوص تغییر وضعیت قراردادهای نیروهای شرکتی بهداشت، افزود: در بخش بهداشت و درمان تعداد قابل توجهی و نزدیک به ۵۰ هزار نفر به صورت شرکتی فعالیت می‌ کنند. در بخش بهداشت سیاست دولت انجام شد واین واگذاری به بخش غیردولتی انجام شده است. نگرانی این است که اعتبار آن ناپایدار بود. اعتبار مربوطه به یک درصد ارزش افزوده متصل شد و در سال ‌های اخیر این اعتبار به موقع تخصیص پیدا نکرد. قرارداد و تفاهمنامه‌ ای بین معاونت توسعه، معاونت بهداشت و سازمان بیمه سلامت منعقد شده و حقوق این افراد از محل اعتبارات سازمان بیمه سلامت و بر اساس تفاهمنامه پرداخت می ‌شود. تلاش این بوده که از ردیف ‌های مختلف حقوق این افراد پرداخت شود، اما سیاست وزارت بهداشت در شرایط حاضر، درخواست برای تغییر وضعیت و قرارداد مستقیم است که با سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه بودجه نشست ‌هایی داشته ایم. در این زمینه پیگیری ‌های متوالی انجام شده و تلاش بر این است که کلیه این افراد به صورت مستقیم قرارداد داشته باشند.
فهرست