menu_book

تحلیل سیگنال ECG به منظور تشخیص آریتمی‌های قلبی

چکیده

بیماری‌های قلبی و عروقی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت بشر در روزگار کنونی هستند. بر همین اساس پایش سلامت قلبی و عروقی یکی از مهمترین نیازهای نظام سلامت جامعه است. یکی از ابزارهای حیاتی در راستای این هدف دستگاه هولتر مانیتور است که می‌تواند سیگنال‌های قلبی را در مدت زمان طولانی ثبت کند. این سیگنال ثبت شده بعداً توسط نرم‌افزار تحلیل سیگنال ECG همراه دستگاه هولتر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در این پژوهش یک نرم‌افزار تحلیل‌گر بهینه و کارآمد برای پردازش داده‌های سیگنال ECG و تشخیص آریتمی‌ها طراحی و ساخته شده است. عملکرد این نرم‌افزار بر اساس الگوریتم‌های بهینه تشخیص موج R ، تشخیص الگو و تبدیل موجک ایستا است. فرآیند پردازش در این نرم‌افزار به‌طور خلاصه شامل بارگزاری اطلاعات، تنظیم پارامترها، پردازش اولیه (تشخیص ضربان و دسته‌بندی اولیه)، دسته بندی و انتخاب الگوهای ضربان، پردازش اصلی (تعیین نقاط ویژه و تشخیص آریتمی‌ها) و تهیه گزارش خروجی می‌باشد. در مرحله اول پردازش، ضربان‌ها و کمپلکس‌های QRS تشخیص داده شده و براساس نرمال و غیرنرمال بودن و تطابق با الگوهای مختلف سیگنال دسته‌بندی می‌شوند. سپس کاربر متخصص الگوهای مورد تایید خود را از بین الگوهای یافت شده توسط نرم‌افزار انتخاب می‌کند. درنهایت در پردازش اصلی مشخصات نقاط ویژه موج‌های هر ضربانی که مطابق با الگوهای انتخاب شده باشد تعیین شده و آریتمی‌های مورد نظر تشخیص داده می‌شوند. براساس بررسی‌های انجام شده دقت عملکرد این نرم‌افزار در مقایسه با نمونه‌های دیگر تا حد بسیار زیادی ارتقا یافته و در شرایط مختلف نویز و آرتیفکت، عملکرد رضایت بخشی را نشان می‌دهد.

جهت دانلود کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مقاله تحلیل سیگنال ECG

فهرست