menu_book

برگزاری کارگاه آموزشی عملکرد دستگاه EEG توسط متخصصان فنی صاایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با همکاری انجمن متخصصان مهندسی پزشکی ، کارگاه آموزش عملکرد دستگاه نمایشگر و پردازشگر امواج مغزی (EEG) در تاریخ 21 آذرماه سال جاری در محل سالن همایش دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد . در این کارگاه یک روز متخصصان صنعت تجهیزات پزشکی صاایران آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود را در این حوزه برای کارشناسان رشته مهندسی پزشکی عرضه کردند و شرکت کنندگان با کارکرد عملی دستگاه آنالیز (EEG) این شرکت آشنا شدند.

فهرست