تازه ترین خبرها

۱۸

ارد
طی مراسمی از سامانه تله مدیسین صدرا نصب شده بر روی آمبولانس های مرکز مدیریت ...

۱۶

ارد
بازدید رئیس کل اورژانس کشور جناب آقای دکتر کولیوند، رئیس اورژانس اصفهان جناب آقای دکتر ...